Jag har nu börjat lägga in bilder på sidan. Under teman är det några skolkort. Några Mörtsjö och Bogården bilder är också på plats. Tack Mattias Olsson för hjälpen.