Jag har fått ett mail från Kerstin Kvick i Boxholm som är barnbarn till Marta Rosén som växte upp på Bogården s4. Hon har även bifogat åtta intressanta bilder som nu ligger under bilder/Bogården. Vi behöver hjälp med vad Bogården s4 hette och var den låg/ligger.